Linh Kiện Máy Tính – Thiết Bị Lưu Trữ NAS Synology – Phân Phối Bởi AnNhien.Co.Ltd

Thiết Bị Lưu trữ NAS Synology

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

Original price was: 8.869.000 VND.Current price is: 8.650.000 VND.
Original price was: 19.500.000 VND.Current price is: 19.000.000 VND.
Original price was: 24.600.000 VND.Current price is: 24.000.000 VND.
Original price was: 47.600.000 VND.Current price is: 44.000.000 VND.
Original price was: 28.300.000 VND.Current price is: 26.500.000 VND.
Original price was: 5.500.000 VND.Current price is: 5.350.000 VND.
Original price was: 41.700.000 VND.Current price is: 41.200.000 VND.
Original price was: 10.740.000 VND.Current price is: 9.800.000 VND.
Original price was: 14.513.000 VND.Current price is: 13.500.000 VND.
Original price was: 9.330.000 VND.Current price is: 8.800.000 VND.
Original price was: 14.150.000 VND.Current price is: 13.300.000 VND.
Original price was: 13.110.000 VND.Current price is: 12.200.000 VND.
Original price was: 15.290.000 VND.Current price is: 14.500.000 VND.

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết Bị NAS Synology DS218play

Original price was: 7.150.000 VND.Current price is: 6.800.000 VND.